Phân tích HSX ngày 6 tháng 11: Sẽ sớm hồi lại

TIN VỀ DỰ ÁN
Xuân Mai Sparks Tower
Phối cảnh Xuân Mai Sparks Tower
Xuân Mai Riverside
Xuân Mai Complex

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Phân tích HSX ngày 6 tháng 11: Sẽ sớm hồi lại


Kỳ vọng sẽ có hồi khi chạm vùng 639-641x

Theo như phân tích và nhận định cũ mình đã nhận định thì thị trường sẽ bước vào sóng giảm sâu, nếu đủ sóng 3 giảm sẽ về vùng 62x, trước mắt ngắn hạn thì người viết kỳ vọng sẽ có hồi sau khi chạm vùng 639-641x (vùng này sẽ là vùng S1 quý và S2 tháng trong đồ thị dưới đây).Phân tích mã cổ phiếu các bạn xem tại: http://stock.xuanmaigroup.vn

Trân trọng
Xuân Mai Group

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
  • Xuân Mai Sparks Tower Xuân Mai Sparks Tower

  • Vị trí Xuân Mai Sparks TowerVị trí Dự án

  • Tiện ích Dự ánTiện ích Dự án

  • Bảng giá và Bảng hàngBảng giá và Bảng hàng

Copyright © 2013 XUÂN MAI CORP